Bonte Veerkracht 

KvK 82127786

 

 

Geef vorm aan je emoties en er ontstaat ruimte...
Praktijk voor natuurcoaching, Natuurkunst & tekentherapie
 
Kunst & dementie

Veerkracht & dementie

Als verzorgende Individuele Gezondheidszorg ben ik sinds 1992 tot eind 2020 werkzaam geweest in verschillende Revalidatie- verpleeg en verzorgingshuizen. Met name de psychogeriatrische bewonersdoelgroep sprak mij aan en ik werk  nu 25 jaar met deze doelgroep.

September 2019 kreeg ik de kans om de opleiding tot gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie te gaan volgen. In deze functie behartigde ik de kwaliteit van leven van de PG bewoner en ondersteunde, begeleidde en adviseerde ik collega's, mantelzorgers en vrijwilligers in het werk en de omgang, benaderingswijzen en dilemma's met de PG bewoners. 

Deze opleiding richt zich op de belevingsgerichte zorg. Door mijn kunstzinnige achtergrond wilde ik ik onderzoeken welke kunstvormen de beleving van deze doelgroep aanspreken. En kan hiermee de kwaliteit van leven van deze doelgroep vergroot worden? Na 2 maanden af tasten en vorm geven was het Kunstproject "Zie Mij" De mens achter dementie een feit.

In januari 2020 gaat dit project van start in De Vloot, een kleinschalige woonvorm voor psychogeriatrische bewoners; ouderen met een vorm van dementie.

Het Kunstproject "Zie Mij" sluit aan op een belevingsgerichte benadering bij dementie.

Bij dementie zijn 4 ontwikkelingsstadia in de leef- en gedachtenwereld te onderscheiden: het bedreigde ik, het verdwaalde ik, het verborgen ik en het verzonken ik. 

De fases lopen wel geleidelijk in elkaar over en verschillen dus per persoon. Voordat ik met een bewoner (of meerdere) ga beginnen aan een activiteit heb ik mij verdiept in welke fase de bewoner zich bevindt en ben ik op de hoogte van de levensgeschiedenis.

Door de kennis van deze 4 fases kon ik beter de beleving in schatten, begrijpen en aansluiten om contact te maken. Contact maken kan op vele manieren. In dit project heb ik kunstzinnige activiteiten ontworpen welke aansluiten bij de fase waar in de bewoner(s) is (zijn) om zo tot een ander contact te komen.

Deze kunstzinnige vorm van belevingsgerichte zorg brengt daadwerkelijk een verbinding tot stand, individueel en door in groepjes te werken. Het gevoel van isolement wordt verkleind. Er wordt gewerkt aan zelfexpressie en zelfheling door het verbeelden van gevoelens en het creëeren. Het beeldende stelt de bewoner in staat (weer) iets van betekenis over te brengen.Ook al is het maar voor even. De veerkracht wordt weer aangsproken en misschien weer iets teruggebracht.De zintuigen worden aangesproken en geactiveerd. De basisemoties (bang, boos, blij en bedroefd) mogen gezien en gehoord worden, en zo nodig verbeeld.

Er wordt gewerkt met verschillende materialen en de keuze daarvan wordt bewust gemaakt; acrylverf, pastelkrijt, parelmoerverf, ecoline, potloden, bijenwas, boetseerklei, papier, natuurlijke materialen etc.

Ook wordt er tijdens dit project op seizoenen en feestdagen ingespeeld.